Termeni și condiții

Acesta este un acord între dumneavoastră (ca reprezentant al entității juridice pe care o reprezentați) și platforma software PONTAJ.EU (aplicație de pontaj al angahaților)

Versiunea 1.0 valabilă începând cu 01 nov.2021

1. Condiții de acceptabilitate

- Acest ACORD reglementează termenii și condițiile generale privind utilizarea platformei software PONTAJ.EU
- Trebuie să aveți calitatea de reprezentant legal entității juridice în numele căreia acționați pentru a putea încheia un acord de folosință a platformei software PONTAJ.EU
- În dovedirea calității de reprezentant legal, administratorii platformei software PONTAJ.EU pot solicita un certificat ONRC sau un certificat de Grefa (după caz).
- Acordul privind utilizarea platformei software PONTAJ.EU se va da exclusiv electronic (potrivit normelor/regulilor de utilizare proprii platformei software PONTAJ.EU).

2. Descrierea platformei software PONTAJ.EU

- Platforma software PONTAJ.EU este o aplicație online de pontaj al angajaților în conformitate cu prevederile L.53/2003 privind Codul muncii.
- Prin acordul dat cu privire la termenii și condițiile de utilizare, platforma software PONTAJ.EU poate fi utilizată în scopul pentru care a fost creată.
- Vă puteți conecta la platforma software PONTAJ.EU utilizând orice browser de internet acceptat de acest software. Responsabilitatea cu privire pentru accesul în aplicație și la echipamentele folosite vă revine în integralitate.
- În urma accesului în platforma software PONTAJ.EU puteți crea și edita conținut pe care, ulterior, îl veți putea publica și partaja dacă veți alege să faceți asta.
- Aveți posibilitatea de a defini unul sau mai mulți administratori de aplicație care vor avea aceleași privilegii ca și dumneavoastră.
- În eventualitatea în care doriți să acordați angajaților drepturi de logare în platforma software PONTAJ.EU puteți să efectuați și astfel de setări.
- Pentru oricare din situațiile descrise mai sus, responsabilitatea cu privire la modul de utilizare și efectele utilizării revine în integralitate utilizatorilor înregistrați care au efectuat operațiuni pe platforma software PONTAJ.EU.
- Responsabilitatea generală cu privire la modul de operare în cadrul platformei software PONTAJ.EU revine reprezentantului legal al entității juridice pentru care se efectuează înregistrările.
- Reprezentanții și administratorii platformei software PONTAJ.EU nu au drepturi de acces și nu pot intra pe conturile dumneavoastră.
- Suportul tehnic va fi realizat distant, prin intermediul aplicațiilor de tip "remote desktop conection" și numai în prezența și la solicitarea unui administrator al entității juridice beneficiare.

3. Modification of Terms of Software

- Putem modifica unilateral Termenii și condițiile de utilizare fără o notificare prealabilă.
- Notificarea dumneavoastră cu privire la modificarea termenilor și condițiilor se va face prin intermediul site-ului www.pontaj.eu, printr-un anunț de serviciu, prin trimiterea unui e-mail la adresa înscrisă pentru contact sau printr-un SMS.
- Dacă facem modificări semnificative ale Termenilor și condițiilor de utilizare și considerăm că în mod rezonabil vi s-au afectat drepturile sau ați fost puși într-o poziție mult diferită față de conțiile inițiale de acceptare, vă văm acorda un termen de 30 de zile.
- Puteți înceta utilizarea Software-ului prin transmiterea unei notificări pe adresa de contact a platformei sau prin intermediul formularului de suport.
- În cazul unei astfel de rezilieri, nu veți avea dreptul la rambursarea proporțională a părții neutilizate din orice taxă plătită în avans.
- Utilizarea în continuare a platforma software PONTAJ.EU după data intrării în vigoare a oricărei modificări aduse Termenilor și condițiilor de utilizare va fi considerată a fi acordul dumneavoastră cu privire la modificări.

4. Obligații de înregistrare a utilizatorilor

- Pentru a utiliza platforma software PONTAJ.EU trebuie să vă creați un cont de utilizator furnizând toate informațiile necesare pentru a accesa sau utiliza Software-ul.
- Dacă sunteți client al grului Audit&Consulting crearea de utilizatori va putea fi f[cut[ de administratorii de sistem.
- Dacă reprezentați o organizație și doriți să utilizați Software-ul pentru uz intern corporativ, vă recomandăm ca dumneavoastră și toți ceilalți utilizatori din organizația dumneavoastră să vă înscrieți pentru conturi de utilizator, furnizând informațiile dumneavoastră de contact corporative.
- În special, vă recomandăm să utilizați adresa dumneavoastră corporativă de e-mail.
- Prin înregistrarea pe platforma software PONTAJ.EU sunteți de acord să:
a) furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete despre dumneavoastră, așa cum sunt solicitate de procesul de înscriere;
b) să mențineți și să actualizați prompt informațiile furnizate în timpul înscrierii pentru a le păstra adevărate, exacte, actuale și complete;

Înțelegeți că dacă furnizați orice informații care sunt neadevărate, inexacte, depășite sau incomplete sau dacă PONTAJ.EU are motive rezonabile să suspecteze că astfel de informații sunt neadevărate, inexacte, depășite sau incomplete, administratorii platformei software PONTAJ.EU vă pot închide contul de utilizator și pot refuza accesul dumneavoastră în aplicație precum și utilizarea viitoare a software-ului.

5. Contul de administrare al organizatiei (firmei)

- Când înregistraț un cont pentru organizația dumneavoastră puteți specifica unul sau mai mulți administratori.
- Administratorii vor avea dreptul de a configura Software-ul în funcție de cerințele dumneavoastră și de a gestiona utilizatorii finali din contul organizației dumneavoastră.
- Dacă contul organizației dumneavoastră este creat și configurat în numele dumneavoastră de către o terță parte, este probabil ca această terță parte să fi asumat rolul de administrator pentru organizația dumneavoastră
- Asigurați-vă că ați încheiat un acord adecvat cu o astfel de terță parte, care specifică rolurile și restricțiile respectivei părți ca administrator al contului organizației dumneavoastră
- În calitate de reprezentant legal al organizației sunteți responsabil pentru:

  1. asigurarea confidențialității parolelor,
  2. numirea unor persoane competente ca administratori pentru gestionarea contului organizației dumneavoastră și
  3. asigurați-vă că toate activitățile care au loc în legătură cu contul organizației dumneavoastră respectă acest Acord înțelegând că platforma software PONTAJ.EU nu este responsabilă pentru maniera de administrarea contului și gestionarea internă a Software-ului de către utilizatorii dumneavoastră
- Aveți responsabilitatea luării măsurilor necesare pentru a vă asigura că organizația dumneavoastră nu pierde controlul asupra conturilor de administrator. Puteți specifica un proces care trebuie urmat pentru recuperarea controlului în cazul unei astfel de pierderi a controlului conturilor de administrator, trimițând un e-mail la contact[at]pontaj.eu, cu condiția ca procesul să fie acceptabil pentru platforma software PONTAJ.EU.
În absența oricărui proces specificat de recuperare a contului de administrator, platforma software PONTAJ.EU poate oferi controlul unui cont de administrator unei persoane, furnizând dovezi satisfăcătoare pentru platforma software PONTAJ.EU care demonstrează autorizarea de a acționa în numele organizației.
- Sunteți de acord să nu faceți răspunzătoare platforma software PONTAJ.EU pentru consecințele oricărei acțiuni întreprinse de dumneavoastră sau de utilizatorii desemnați de dumneavoastră.

6. Condiții de găzduire (hosting)

6.1 Drepturi de licență

Sub rezerva termenilor și condițiilor acestui Acord, platforma software PONTAJ.EU vă acordă o licență neexclusivă, nesublicențiabilă și netransferabilă pentru a instala și utiliza Software-ul pe durata valabilă a Licenței, în conformitate cu prezentul Acord.

6.2 Numărul de instanțe (accesări) simultane

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, pentru fiecare licență de Software pe care o achiziționați, puteți angaja o instanță a Software-ului pe sistemele deținute sau operate de dumneavoastră (sau de furnizorii dumneavoastră de servicii terțe), atâta timp cât rămâneți responsabil pentru conformitatea acestora cu termenii și condițiile prezentului acord.

6.3 Modificări

Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului acord:

  1. pentru orice elemente ale Software-ului furnizate de platforma software PONTAJ.EU sub formă de cod sursă nu puteți modifica acest cod sursă indiferent de scopul pentru care doriți să o faceți.
  2. puteți propune modificarea Software-ului pentru a reflecta funcționalități suplimentare sau îmbunătățiri ori corecții de proces urmând ca adminsitratorii de sistem ai platformei software PONTAJ.EU să dea curs solicitării fără însă a avea obligația de implementare a modificărilor solicitate..
Orice cod sursă sau documentație constituie proprietatea GlobalEX Software.

6.4 Atribuții

- Atribuțiile privind pontarea angajaților le revin în totalitate administratorilor definiți de dumneavoastră.
- În cazul în care dreptul de a se ponta îl atribuiți propriilor dumneavoastră angajați responsabilitatea generală revine reprezentanților legali ai organizației (firmei) pentru care aceștia (angajații) se pontează.
- Responsabilitatea administratorilor platformei software PONTAJ.EU se rezumă la asigurarea hostingului și funcționalității aplicației într-un regim up-time de minim 80%.

6.5 Suport

Asistența oferită de platforma software PONTAJ.EU pentru serviciile găzduite este limitată la problemele apărute din cauza erorilor de Software.
Suportul nostru poate include la cerere servicii de upload al angajaților, de configurare a datelor, de efectuare a setărilor generale și (în mod excepțional) de asistență privind pontajul angajaților.
Serviciile prestate la cerere vor fi efectuate numai cu plata în avans a contravalorii acestora.

7. Informații personale și confidențialitate

Informațiile personale pe care le furnizați platformei software PONTAJ.EU prin intermediul Software-ului sunt guvernate de Politica de confidențialitate.
Alegerea dumneavoastră de a utiliza Software-ul indică acceptarea dumneavoastră privind termenii din Politica de confidențialitate a platformei software PONTAJ.EU.
Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității numelui de utilizator, parolei și a altor informații sensibile.
Sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul dumneavoastră de utilizator și sunteți de acord să ne informați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră de utilizator. Informările către noi vor fi transmise prin intermediul platformei software PONTAJ.EU (secțiunea suport) sau prin e-mail la contact[at]pontaj.eu.
Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau daune aduse dumneavoastră sau oricărei terțe părți ca urmare a accesului și/sau utilizării neautorizate a contului dumneavoastră de utilizator indiferent de forma ]n care acest lucru s-a produs.

8. Comunicări în legătură cu platforma software PONTAJ.EU

Software-ul poate genera anumite comunicări de la platforma software PONTAJ.EU, cum ar fi anunțuri de servicii, mesaje administrative, buletine informative, email-uri.
Prin utilizarea platformei software PONTAJ.EU înțelegeți și acceptați că aceste comunicări vor fi considerate parte a utilizării Software-ului.
Ca parte a politicii noastre de a vă oferi confidențialitate totală, vă oferim și opțiunea de a renunța la primirea de buletine informative de la noi.
Cu toate acestea, nu veți putea renunța la primirea de anunțuri de servicii și mesaje administrative.
Utilizarea platforma software PONTAJ.EU constituie acceptare tacită a tuturor modalităților de comunicare integrate în cadrul acesteia (software-ului).

9. Conformitate

9.1 Tratamentul aplicabil reclamațiilor externe

Dacă primim o plângere împotriva dumneavoastră cu privire la activitățile dumneavoastră ca parte a utilizării Software-ului (indiferent de persoana care transmite cererea/sesizarea), vom trimite reclamația la adresa de e-mail principală a contului dumneavoastră de utilizator.
Dumneavoastră aveți obligația de a răspunde direct reclamantului în termen de 7 zile de la primirea reclamației transmise de reclamant. Mesajul de răspuns va fi direcționat și către contact[at]pontaj.eu.
Dacă nu răspundeți reclamantului în termenul stabilit la alineatul precedent avem libertatea de a comunica reclamantului datele dumneavoastră de contact pentru a-i permite acestuia să vi se adreseze direct.
Înțelegeți că eșecul dumneavoastră de a răspunde la reclamația transmisă în termenul anterior stabilit va fi interpretat ca reprezentând consimțământul dumneavoastră pentru dezvăluirea datelor și a informațiilor dumneavoastră de contact de către platforma software PONTAJ.EU către reclamant.

9.2 Tratamentul aplicabil din perspectiva GDPR

Dacă primim o plângere împotriva dumneavoastră cu privire la activitățile dumneavoastră ca parte a utilizării Software-ului (indiferent de persoana care transmite cererea/sesizarea), vom trimite reclamația la adresa de e-mail principală a contului dumneavoastră de utilizator.
Dumneavoastră aveți obligația de a răspunde direct reclamantului în termen de 7 zile de la primirea reclamației transmise de reclamant. Mesajul de răspuns va fi direcționat și către contact[at]pontaj.eu.
Dacă nu răspundeți reclamantului în termenul stabilit la alineatul precedent avem libertatea de a comunica reclamantului datele dumneavoastră de contact pentru a-i permite acestuia să vi se adreseze direct.
Înțelegeți că eșecul dumneavoastră de a răspunde la reclamația transmisă în termenul anterior stabilit va fi interpretat ca reprezentând consimțământul dumneavoastră pentru dezvăluirea datelor și a informațiilor dumneavoastră de contact de către platforma software PONTAJ.EU către reclamant.

10. Prețul abonamentelor și modalitatea de plată

Software-ul este disponibil în baza unui plan de abonament lunar sau anual.
Abonamentul dumneavoastră poate fi reînnoit automat la sfârșitul fiecărei perioade, cu excepția cazului în care treceți de la un plan de abonament plătit la un plan gratuit sau ne informați că nu doriți să reînnoiți abonamentul.
Dacă nu doriți să reînnoiți abonamentul, trebuie să ne informați cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data reînnoirii.
Dacă nu ați trecut la un plan gratuit și dacă nu ne-ați informat că nu doriți să reînnoiți abonamentul, se va presupune că autorizați platforma software PONTAJ.EU pentru a percepe o nouă taxa de abonament pentru un interval egal cu cel precedent în condițiile de preț existente la acel moment.
Avem libertatea de a modifica unilateral prețul de cost al abonamentelor (indiferent de pachet) sau taxa pentru utilizarea Serviciilor care sunt disponibile gratuit.
Orice creștere a taxelor nu se va aplica până la expirarea ciclului de facturare curent (perioadei abonamentului deja achiziționat).
Nu veți fi taxat pentru utilizarea niciunui Software decât dacă ați optat pentru un plan de abonament plătit.

11. Restricții

Suplimentar celorlalte prevederi ale acestui Acord, nu trebuie și nu puteți:
(i) să transferați Software-ul sau să îl puneți la dispoziția oricărei terțe părți;
(ii) să furnizați orice serviciu bazat pe Software fără permisiunea prealabilă scrisă a GlobalEX Software;
(iii) să utilizați linkurile terților către PONTAJ.EU fără a fi de acord cu termenii și condițiile site-ului lor;
(iv) să postați link-uri către PONTAJ.EU sau să folosiți sigla ori elementele de identitate corporativă ale acestuia;
(v) să publicați orice informații personale sau confidențiale aparținând oricărei persoane sau entități din conținutul platformei fără a obține consimțământul scris al acestei persoane sau entități;
(vi) să utilizați Software-ul în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita, deteriora sau dăuna oricărui server, rețea, sistem informatic, resursă a platformei software PONTAJ.EU;
(vii) să încalcați orice lege aplicabilă locală, statală, națională sau internațională;
(viii) să creați o identitate falsă pentru a induce în eroare orice persoană cu privire la identitatea sau originea oricărei comunicări;
(iX) să aduceți atingere imaginii platformei software PONTAJ.EU, administratorilor de sistem ai acesteia, owner-ului GlobalEX Software sau grupului Audit&Consulting;
(x) să publicați orice fel de informație (pozitivă sau negativă) indiferent de locul și contextul în care se face publicarea.
Obligațiile enumerate mai sus sunt opozabile tuturor utilizatorilor, indiferent de statutul acestora.
În caz de nerespectare a prevederilor înscrise în prezentul ACORD, owner-ul platformei software PONTAJ.EU se poate adresa în instanță pentru obșinerea de daune interese și repunerea în forma/situația anterioară.

12. Spamming-ul și activitățile ilegale

Responsabilitatea cu privire la mesajele și conținutul conținutul comunicărilor dumneavoastră prin intermediul Software-ului vă revine în integralitate.
Sunteți de acord să nu utilizați Software-ul în scopuri ilegale sau pentru transmiterea de materiale ilegale, defăimătoare, hărțuitoare, calomniatoare, invazive în intimitatea altuia, abuzive, amenințătoare, dăunătoare, vulgare, pornografice, obscene sau care sunt în orice alt mod inacceptabil, ofensează religios sau sentimental, promovează rasismul, conține viruși sau cod rău intenționat sau ceea ce încalcă sau poate încălca proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale altuia.
Sunteți de acord să nu utilizați Software-ul pentru transmiterea de „postări nedorite”, „spam”, „scrisori în lanț”, „phishing” sau distribuție în masă nesolicitată de e-mail.
Ne rezervăm dreptul de a rezilia accesul dumneavoastră la Software dacă există motive rezonabile să credem că ați folosit Software-ul pentru orice activitate ilegală sau neautorizată.
În caz de reziliere din culpa utilizatorului, platforma software PONTAJ.EU nu datorează beneficiarului plata perioadei de abonament rămase neefectuată și, după caz, poate solicita daune interese.

13. Politica privind conturile de utilizator inactive

Ne rezervăm dreptul de a închide conturile de utilizator pentru care plățile de abonament nu au fost efectuate sau care sunt inactive pentru o perioadă continuă de 120 de zile.
În cazul unei astfel de rezilieri, toate datele asociate unui astfel de cont de utilizator vor fi șterse.
Vă vom furniza o notificare prealabilă cu privire la o astfel de reziliere și opțiunea de a face backup pentru datele dumneavoastră. Backp-ul se referă și se limitează strict la descărcarea rapoartelor disponibile în aplicație.
În cazul conturilor cu mai mult de un utilizator, dacă cel puțin unul dintre utilizatori este activ, contul nu va fi considerat inactiv.

14. Proprietatea datelor

Vă respectăm dreptul de proprietate asupra conținutului creat sau stocat de dumneavoastră Dețineți conținutul creat sau stocat de dumneavoastră cu excepția cazului în care este permis în mod expres de către dumneavoastră, utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului nu acordă platformei software PONTAJ.EU licența de a utiliza, reproduce, adapta, modifica, publica sau distribui conținutul creat de dumneavoastră sau stocat în contul dumneavoastră de utilizator pentru platforma software PONTAJ.EU comercial, de marketing sau orice alt scop similar. Dar acordați platformei software-ului PONTAJ.EU permisiunea de a accesa, copia, distribui, stoca, transmite, reformata, afișa public și executa public conținutul contului dumneavoastră de utilizator numai așa cum este necesar în scopul de a vă furniza Software-ul.

15. User Generated Content

Puteți transmite sau publica conținut creat de dumneavoastră utilizând Software-ul sau în alt mod. Cu toate acestea, veți fi singurul responsabil pentru acest conținut și pentru consecințele transmiterii sau publicării acestuia. Orice conținut făcut public va fi accesibil public prin internet și poate fi accesat cu crawlere și indexat de motoarele de căutare. Sunteți responsabil să vă asigurați că nu faceți accidental niciun conținut privat disponibil public. Orice conținut pe care îl puteți primi de la alți utilizatori ai Software-ului vă este furnizat CA ESTE numai pentru informații și uz personal și sunteți de acord să nu utilizați, copiați, reproduceți, distribuiți, transmiteți, difuzați, afișați, vindeți, licențiați sau în alt mod. exploatează un astfel de conținut în orice scop, fără acordul expres scris al persoanei care deține drepturile asupra unui astfel de conținut. În timpul utilizării Software-ului, dacă întâlniți orice conținut cu notificări privind drepturile de autor sau orice caracteristică(e) de protecție la copiere, sunteți de acord să nu eliminați notificările privind drepturile de autor sau să nu dezactivați caracteristicile de protecție împotriva copierii așa cum cazul poate fi. Punând la dispoziție în Software orice conținut protejat prin drepturi de autor/care poate fi protejat prin drepturi de autor, afirmați că aveți consimțământul, autorizația sau permisiunea, după caz, de la fiecare persoană care poate pretinde orice drept asupra unui astfel de conținut pentru a face un astfel de conținut disponibil în acest mod. În plus, punând la dispoziție orice conținut în modul menționat mai sus, sunteți de acord în mod expres că platforma software PONTAJ.EU va avea dreptul de a bloca accesul la sau de a elimina un astfel de conținut pus la dispoziție de dumneavoastră dacă platforma software PONTAJ.EU primește reclamații cu privire la orice ilegalitate sau încălcare a drepturilor terților asupra unui astfel de conținut. Prin utilizarea Software-ului și prin transmiterea sau publicarea oricărui conținut folosind un astfel de Software, sunteți de acord în mod expres la determinarea problemelor de ilegalitate sau încălcarea drepturilor terților asupra acestui conținut de către agentul desemnat de platforma software PONTAJ.EU în acest scop.

16. Disclaimer of Warranties

intelegeti si sunteti de acord ca utilizarea serviciului este pe uncul dumneavoastră risc. serviciile sunt furnizate pe o bază a că este și cu mai disponibilă. platforma software pontaj.eu renunță în expres orice garanții de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vantabilitate și adecvare pentru un anumit scop. platforma software pontaj.eu nu oferă nu garantie că serviciile vor fi neîntrerupute, la temporul, sigur sau fără erori. utilizarea oricării material descărcat sau obținut prin utilizarea serviciilor va fi la propria discreție și risc și veți fi uncul responsabil pentru orice deteriorare a sistemului dumneavoastră de computer, telefonul mobil, dispozitivul fără fără și dispozitivul utilizatorului dispozitivul dumneavoastră sau descărcarea oriceui aste material. nicio sfat sau informație, scrise sau orale, obținută de dumneavoastră de la platforma software pontaj.eu, angajății sau reprezentanții și nu vor crea nicio garanție nu este expresă prezentată în condiții.

17. Limitation of Liability

sunteți de acord că platforma software pontaj.eu nu va fi responsabil, în nicio caz, pentru orice pierdere consecențială, incidentala, indirectă, speciale, punitiva sau altă pierdere sau daune sau pentru pierderea profiturilor afacerii, întreruperea afacerii, pierderea activitării calculatorului, informații sau altă pierdere resultate din sau cauzate din utilizarea sau inapbilitatea dumneavoastră de a utiliza serviciul, chiar dacă software-ul platformei pontaj.eu a fost anunțat despre posibilitatea astelor daune. în nicio caz toatea responsabilitate a platforma software pontaj.eu față de dumneavoastră în respect de serviciul, direct sau indirect, nu va depăși taxele platite de dumneavoastră pentru acest serviciu.

18. Indemnification

Sunteți de acord să despăgubiți și să lăsați inofensivi platforma software PONTAJ.EU, ofițerii, directorii, angajații, furnizorii și afiliații săi, din și împotriva oricăror pierderi, daune, amenzi și cheltuieli (inclusiv onorariile și costurile avocaților) care decurg din sau sunt legate de orice susține că ați utilizat Software-ul cu încălcarea drepturilor unei alte părți, cu încălcarea oricărei legi, în încălcarea oricăror prevederi ale Termenilor sau orice altă reclamație legată de utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare este autorizată de software-ul platformei ONTAJ.EU .

19. Suspension and Termination

Este posibil să suspendăm contul dumneavoastră de utilizator sau să dezactivăm temporar accesul la întregul software sau la o parte a oricărui Software în cazul oricărei activități ilegale suspectate, perioade prelungite de inactivitate sau solicitări din partea forțelor de ordine sau a altor agenții guvernamentale. Obiecțiile la suspendarea sau dezactivarea conturilor de utilizator trebuie adresate la admin@example.com în termen de treizeci de zile de la notificarea suspendării. Putem închide un cont de utilizator suspendat sau dezactivat după treizeci de zile. De asemenea, vă vom închide contul de utilizator la cererea dumneavoastră În plus, ne rezervăm dreptul de a închide contul dumneavoastră de utilizator și de a refuza Software-ul dacă credem în mod rezonabil că ați încălcat Termenii. Aveți dreptul să vă închideți contul de utilizator dacă platforma software PONTAJ.EU își încalcă obligațiile în temeiul acestor Termeni și, în acest caz, veți avea dreptul la rambursarea proporțională a acces la Software, ștergerea informațiilor din contul dumneavoastră de utilizator, cum ar fi adresa dumneavoastră de e-mail și parola și ștergerea tuturor datelor din contul dumneavoastră de utilizator.

20. END OF TERMS OF SERVICE

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest Acord, vă rugăm să ne contactați la adresa admin@example.com.

Pontaj.eu Pontajul angajaților

Codul Muncii la art. 119 prevede obligativitatea evidenței orelor de muncă și prezentarea acestei evidențe în caz de control. Noi îți oferim soluția.

― echipa PONTAJ.EU